Wat betekent de Dienstenrichtlijn voor overheden?

Ondernemers moeten zich in Nederland vrij kunnen vestigen of tijdelijk hun diensten kunnen aanbieden. Ze kunnen hun zaken met de verschillende overheden bij 1 loket afhandelen. De Dienstenrichtlijn bepaalt dat elk land in de Europese Unie (EU) zo'n loket heeft. De Dienstenrichtlijn stelt eisen aan overheden. Ze moeten bijvoorbeeld controleren of nieuwe wet- en regelgeving niet in strijd is met de Dienstenrichtlijn.

1 loket waar ondernemers zaken kunnen regelen

Ondernemers die diensten aanbieden, kunnen bij 1 dienstenloket per Europees land hun zaken afhandelen. Dit staat in de Dienstenrichtlijn. De ondernemers hoeven niet met verschillende overheden zaken te doen. Daardoor hebben ze met minder administratieve regels te maken. Ook in IJsland, Liechtenstein en Noorwegen geldt de Dienstenrichtlijn en kunnen ondernemers bij 1 loket terecht.

In Nederland kunnen de ondernemers terecht bij het Ondernemersplein of bij Business.gov.nl (Engels).

Een digitale (of elektronische) aanvraag van een ondernemer via dit loket moet ook digitaal worden afgehandeld.

Digitale raadpleging regelgeving Dienstenrichtlijn

Decentrale overheden (zoals gemeenten, provincies en waterschappen) maken nieuwe regels en wetten voor dienstverlening. Of zij passen wetgeving aan. Alle regels die onder de Dienstenrichtlijn vallen moeten zij bij het Dienstenloket beschikbaar stellen. Zo kunnen ondernemers de regels digitaal raadplegen.

Controle nieuwe of gewijzigde regels die onder Dienstenrichtlijn vallen

Overheden moeten ook controleren of nieuwe of gewijzigde wet- en regelgeving niet in strijd is met de Dienstenrichtlijn.

Notificatieplicht vastgelegd in Dienstenrichtlijn

Nieuwe of gewijzigde regelgeving moeten overheden ook melden aan de Europese Commissie (EC). Dit heet de notificatieplicht. Deze melding loopt via het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK).

Melden van dienstenregelgeving bij EZK

Niet alle nieuwe of gewijzigde regelgeving die onder de Dienstenrichtlijn valt, moeten overheden melden aan de EC. Hiervoor geldt een meldingsplicht aan het ministerie van EZK.

Vergunningstelsels Dienstenrichtlijn

De Dienstenrichtlijn stelt eisen en voorwaarden aan vergunningstelsels. Zo moeten vergunningsstelsels duidelijk en ondubbelzinnig zijn. Ook moeten ze vooraf openbaar worden bekendgemaakt.

Vergunningen voor ondernemers

Vergunningen gelden in principe voor onbepaalde tijd. Overheden mogen ondernemers niet verplichten om de vergunning jaarlijks te verlengen.

Wanneer er een beperkt aantal vergunningen is, moeten overheden een uitzondering maken op deze regel. De vergunningsduur van deze schaarse vergunningen moet beperkt worden. Zo kunnen nieuwe ondernemers ook eens in de zoveel tijd mee dingen naar beschikbare vergunningen.

Een plek op de markt of het aanbieden van rondvaarten zijn voorbeelden waar schaarse vergunningen voor gelden. Om schaarse vergunningen eerlijk te verdelen, kan een overheid een speciale selectieprocedure gebruiken.

Tarieven vergunningen voor ondernemers

Overheidsinstanties die vergunningen verlenen mogen alleen tarieven hanteren die de kosten dekken. Ze mogen geen winst maken.

Ontvangstbevestiging overheid bij vergunningaanvraag

Overheden moeten de ontvangst bevestigen als zij van ondernemers vergunningaanvragen ontvangen. Ook moeten zij aangeven binnen welke termijn ze reageren. Zij mogen dit 1 keer verlengen als dat nodig is. Bijvoorbeeld omdat een aanvraag ingewikkeld is.

Dienstenrichtlijn stimuleert Europese samenwerking

Overheden binnen de Europese landen kunnen onderling informatie opvragen en uitwisselen. Daarvoor moeten zij zich aansluiten op het Interne Markt Informatiesysteem (IMI).

Informatieuitwisseling kan nodig zijn. Bijvoorbeeld als een ondernemer bij een aanvraag onduidelijke papieren aanlevert. Een Nederlandse gemeente kan dan bij een Italiaanse overheid die het document heeft uitgegeven de gegevens verifiëren.

Meer informatie staat in de Handleiding informatiesysteem interne markt.

Overheid controleert digitale of elektronische handtekeningen

Soms moeten ondernemers hun aanvragen digitaal (elektronisch) ondertekenen. Overheden controleren buitenlandse elektronische of digitale handtekeningen. Dit gebeurt met behulp van de Trusted List. Dit is een lijst met betrouwbare Europese uitgevers van certificaten. De Europese Commissie heeft de lijst opgesteld. Bij deze Trusted List hoort de Handreiking crossborder herkenning elektronische handtekeningen.

Handreiking Dienstenrichtlijn

Informatie over de notificatieprocedure voor decentrale overheden staat in de handreiking Dienstenrichtlijn van het Kenniscentrum Europa decentraal. Deze handreiking bestaat uit verschillende documenten. De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft voorbeeldnotificaties voor gemeenten.

Documenten