Regels dierenwelzijn

Er zijn regels vanuit de Rijksoverheid voor de omgang met dieren. Deze regels beschermen het welzijn en de gezondheid van dieren.

Dierenmishandeling verboden

Niemand mag een dier mishandelen. Niet alleen lichamelijk geweld tegen dieren is mishandeling, maar ook uithongering of verwaarlozing.

De rechter krijgt in de toekomst meer mogelijkheden om sneller en effectiever in te grijpen bij dierenmishandeling. Het ministerie van Justitie en Veiligheid gaat hiervoor de Wet Dieren aanpassen.

Melden dierenmishandeling

U meldt dierenmishandeling of verwaarlozing bij meldpunt 144 Red een dier via telefoonnummer 144. De melding komt terecht bij de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID), Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en de politie. Zij gaan dierenmishandeling tegen.

Heeft u het vermoeden dat de zorg voor landbouwhuisdieren niet goed is? Dan kunt u dit melden bij het Vertrouwensloket Welzijn Landbouwhuisdieren.

Ingrepen bij dieren

De wet verbiedt ingrepen bij een dier die een lichaamsdeel verwijderen of beschadigen. Maar sommige ingrepen mogen wel. Bijvoorbeeld oormerken bij runderen of varkens. In het Besluit diergeneeskundigen en het Besluit houders van dieren staat welke ingrepen wel of niet mogen.

Regels biotechnologisch onderzoek

Onderzoekers kunnen erfelijk materiaal in dieren (organismen) veranderen. Dit heet genetische modificatie of biotechnologie. Biotechnologische handelingen mogen alleen in de volgende gevallen:

  • De dierproeven moeten bijdragen aan een maatschappelijk belang.
  • De dierproeven mogen de gezondheid en het welzijn van de dieren niet teveel aantasten. Zo mogen de proefdieren niet onnodig pijn lijden.
  • De dierproeven mogen niet teveel ethische bezwaren oproepen. Als er alternatieve onderzoeksmethoden zijn, moeten die worden ingezet.

Ook klonen van dieren valt onder biotechnologie. Klonen is alleen toegestaan voor wetenschappelijke doelen, niet voor bijvoorbeeld de vleesproductie.

Dierproeven

Dierproeven zijn nodig om de kwaliteit en veiligheid van medicijnen, stoffen en voeding te testen. Voor dierproeven gelden regels. Proeven op mensapen of testen van make-up op dieren is verboden.

Wetten en regels dierenwelzijn

Regels voor dierenwelzijn zijn te vinden op de websites:

Toezicht op dierenwelzijn en voedselveiligheid aanscherpen

Het kabinet wil het toezicht op dierenwelzijn, voedselveiligheid en de agrofoodsector aanscherpen. Er gaat daarom structureel € 20 miljoen naar de NVWA om de organisatie te versterken. 

Onrechtmatig betreden erf

Soms komen dierenrechtenactivisten zonder toestemming van een veehouder in de schuur of op het erf om opnames te maken. Veehouders wordt aangeraden om hier altijd aangifte van te doen.  Zie voor meer informatie de brochures voor bedrijven en gemeenten over dierenrechtenextremisme.