Hoe kan ik een klacht indienen over een dierenarts?

Een klacht over een dierenarts kunt u het beste eerst met uw dierenarts zelf bespreken. Komt u er samen niet uit, dan kunt u uw klacht indienen bij het Veterinair Tuchtcollege.

Klachten paraveterinaire beroepen

Naast dierenartsen zijn er ook andere beroepen die diergeneeskunde beoefenen (paraveterinaire beroepen). Ook over beoefenaars van deze beroepen kunt u een klacht indienen. Het gaat om:

  • veeverloskundige;
  • dierenartsassistent-paraveterinair;
  • embryotransplanteur/-winner;
  • dierenfysiotherapeut.

Klacht indienen bij Veterinair Tuchtcollege

U kunt uw klacht over een dierenarts of paraveterinair alleen schriftelijk indienen bij het Veterinair Tuchtcollege. Bij uw schriftelijke klacht moet u informatiemateriaal meesturen, zoals een patiëntenkaart.

U kunt alleen een klacht indienen bij slechte behandeling van een dier. U kunt geen klacht indienen tegen bijvoorbeeld een te hoge rekening. Indiening van een klacht bij het Veterinair Tuchtcollege is gratis.

Behandelingsprocedure klacht over dierenarts

Als het Veterinair Tuchtcollege uw klacht tegen een dierenarts of paraveterinair in behandeling neemt, begint een schriftelijk vooronderzoek. Hierbij bekijkt het college of de klacht terecht is.

Een terechte klacht wordt behandeld tijdens een openbare zitting. Ongeveer 2 tot 4 weken voor de zitting krijgt u een oproep. Het Veterinair Tuchtcollege kan ook getuigen oproepen. Na de zitting hoort u wanneer de uitspraak is. De uitspraak is ook tijdens een openbare zitting. De behandeling van uw klacht duurt minstens een half jaar.

Diergeneeskunderegister

Dierenartsen en paraveterinairen moeten zich bij de overheid registreren. Hierdoor is duidelijk of iemand de juiste diploma’s heeft.

Het CIBG beheert het register voor diergeneeskundigen