Bestrijding van dierziekten

In de Europese Unie (EU) geldt voor sommige dierziekten een bestrijdingsplicht. Daar zijn richtlijnen voor. De bestrijdingsrichtlijnen liggen vast in Europese regels en Nederland moet die richtlijnen volgen. De Nederlandse overheid heeft ruimte om aanvullende, lokale maatregelen te nemen.

Maatregelen overheid bij uitbraak van een bestrijdingsplichtige dierziekte

De Rijksoverheid neemt bij een uitbraak van een zeer besmettelijke dierziekte, zoals vogelgriep, onder andere de volgende maatregelen:

  • alle besmette dieren op een locatie doden (ruimen);
  • een beschermings- en toezichtsgebied instellen rondom een besmet bedrijf. Dit is voor veel ziekten minimaal 3 kilometer. Hier mag u dieren en producten van dieren niet zomaar vervoeren.
  • een afschermingsplicht instellen.

Daarnaast kan de Rijksoverheid nog extra maatregelen nemen zoals:

  • bedrijven in de buurt van een uitbraak of die een risico vormen voor verdere verspreiding uit voorzorg ruimen.
  • bij een uitbraak van mond-en-klauwzeer of klassieke varkenspest dieren vaccineren tegen de ziekte op bedrijven in de buurt van een besmette locatie.

Draaiboeken voor bestrijding dierziekten

Landen in de EU, dus ook Nederland,  hebben voor de bestrijding van dierziekten beleidsdraaiboeken dierziekten gemaakt. Hierin staan maatregelen die een EU-land moet nemen of overwegen om een dierziekte tegen te gaan.

Rolverdeling bij bestrijding dierzieken

Verschillende organisaties en bedrijven spelen een rol bij de bestrijding:

Deskundigengroep dierziekten

Bij een uitbraak van een besmettelijke dierziekte roept de minister van LNV de deskundigengroep dierziekten bijeen. Deze groep adviseert de minister van LNV over bestrijding van besmettelijke dierziekten.