Beslisnota bij antwoorden Kamervragen over Kamerbrief stand van zaken en vaccinatie blauwtong

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij antwoorden Kamervragen over Kamerbrief stand van zaken en vaccinatie blauwtong