Antwoorden op Kamervragen over Kamerbrief stand van zaken en vaccinatie blauwtong

Minister Adema (LNV) geeft antwoord op vragen over de Kamerbrief stand van zaken en vaccinatie blauwtong. De vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in de Tweede Kamer heeft deze vragen gesteld.

Antwoorden op Kamervragen over Kamerbrief stand van zaken en vaccinatie blauwtong