Beleidshandboek crisisbesluitvorming en crisiscommunicatie zoönose

Dit beleidshandboek crisisbesluitvorming bij zoönose beschrijft de samenwerking tussen het Ministerie van Economische Zaken (EZ) en van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) bij de uitbraak van een zoönose. Dit handboek is bedoeld voor de medewerkers van
de Ministeries van EZ en VWS en verschaft informatie over de advies- en besluitvormingsstructuur rondom zoönosen en dient als leidraad voor de departementale samenwerking.