Regels voor diergezondheid

Diergezondheid is van internationaal belang. Uitbraken van dierziekten, zoals de vogelgriep en Afrikaanse varkenspest, vereisen een eensgezinde Europese aanpak. Vandaar de nieuwe Europese regels voor diergezondheid. Overheid en houders van dieren werken samen om de diergezondheid te verbeteren. 

Nieuwe diergezondheidsverordening vanaf 21 april 2021

Vanaf 21 april 2021 gelden er in Europa nieuwe regels voor diergezondheid. Vanaf dan geldt de nieuwe Diergezondheidsverordening (DGV).

De Diergezondheidsverordening bundelt  alle bestaande Europese regelgeving op het gebied van diergezondheid. Er zijn nu niet meer verschillende regels, maar 1 wet. Zo is de kans groter op een eenduidigere en daarmee effectievere aanpak van alle dierziekten.

De verordening bevat regels die de verspreiding van ziekten uit andere landen zo klein mogelijk maakt. Bijvoorbeeld met regels voor de identificatie en registratie van dieren. En de locatie waar dieren gehouden worden. Dit kan helpen om een uitbraak van een dierziekte te traceren en maatregelen te nemen.

Maatregelen tegen dierziekten

De overheid kan ook aanvullende of strengere maatregelen nemen bovenop de regels uit de diergezondheidsverordening. Dit kan bij de volgende onderwerpen:

  • voorkomen van dierziekten;
  • identificatie en Registratie;
  • vervoer van dieren binnen Nederland.

De maatregelen mogen geen belemmering vormen voor het vrije verkeer van goederen en diensten tussen lidstaten. Én de maatregelen mogen uiteraard niet in strijd zijn met de verordening.

Gevolgen voor de regelgeving in Nederland

De diergezondheidsverordening heeft ook gevolgen voor de regels voor diergezondheid in Nederland. Deze regels staan in de Wet dieren en de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren (GWWD).

Wanneer de DGV ingaat, is de GWWD niet meer geldig. De Wet dieren wijzigt om de Europese regels goed uit te voeren. Bijvoorbeeld door  nieuwe criteria voor het aanwijzen van een dierziekte als een besmettelijke dierziekte.

Veranderingen wanneer de DGV in gaat

De veranderingen verschillen per diersoort. Voor houders van paarden en paardachtigen zijn er veel veranderingen op het gebied van identificatie en registratie

Verder verandert de lijst met ziekten en de maatregelen die bij elke ziekte horen ook. Komt een ziekte van deze lijst voor in een lidstaat van de EU? Dan moet deze dit melden bij de EU. Afhankelijk van de soort ziekte, neemt de overheid maatregelen die hierbij passen.

Bij de bestrijding van een ziekte uit categorie a, is nu in de Europese Diergezondheidsverordening opgenomen dat vaccinatie een van de maatregelen is een ziekte te bestrijden. Dit is bijvoorbeeld het geval bij mond-en-klauwzeer.