Voorkomen van dierziekten

Dierziekten kunnen schade aanrichten aan dieren, bedrijven, volksgezondheid en economie. Daarom willen dierhouders, dierenartsen en de overheid deze ziekten zoveel mogelijk voorkomen.

Plichten dierhouder

Een eigenaar of houder is zelf verantwoordelijk voor de gezondheid van zijn dieren. Een dierhouder moet daarom:

Regels handelaren en reizigers

Handelaren en reizigers kunnen dierziekten meenemen naar Nederland als zij dieren meenemen uit het buitenland. Om dit te voorkomen zijn er regels waaraan een reiziger of handelaar zich moet houden. Handelaren kunnen online checken welke eisen gelden om dieren te kunnen importeren van buiten de Europese Unie. Zoals bijvoorbeeld wol, vlees, zuivel en jachttrofeeën. Er gelden strenge regels voor het invoeren van dierlijke producten van buiten de EU.

Risico’s bij importeren van dieren naar Nederland

Bij importeren van dieren of dierlijke producten naar Nederland bestaat het risico dat ziektes Nederland binnen komen. Daarom zijn er binnen de EU strenge maatregelen voor het verhandelen en verplaatsen van dieren en hun producten. Het gaat bijvoorbeeld om:

  • de manier waarop dieren moeten worden behandeld;
  • wanneer dieren niet geschikt zijn om te vervoeren;
  • hoe vervoermiddelen ingericht moeten zijn;
  • welke reisschema’s gehanteerd moeten worden.

Alle levende dieren die binnenkomen moeten een origineel gezondheidscertificaat  hebben. Deze geeft de bevoegde veterinaire autoriteit in het land van herkomst uit. De strengere regels moeten de kans dat dierziekten Nederland binnenkomen kleiner maken.