Regels dierproeven

Voor dierproeven gelden regels. Zo zijn proeven op mensapen verboden. Make-up op dieren testen mag ook niet. Stoffen in make-up mogen soms wel op dieren worden getest.

Vergunning nodig voor dierproeven

Elke organisatie die dierproeven doet, moet een instellingsvergunning hebben. Ook is per onderzoeks- of onderwijsproject een vergunning nodig. Een vergunning voor dierproeven aanvragen moet bij de Centrale Commissie Dierproeven (CCD). Die verleent alleen een vergunning als aan alle eisen voldaan is. Bijvoorbeeld of de voordelen voor mensen, dieren of de maatschappij opwegen tegen het gebruik van proefdieren. En als dierproeven de enige mogelijkheid zijn om het doel te bereiken.

De Centrale Commissie Dierproeven vraagt hierover advies aan een Dierexperimentencommissie (DEC) en neemt dan een beslissing. In een DEC zitten deskundigen op het gebied van wetenschap, dierenwelzijn en ethiek.

Vervangen, verminderen en verfijnen van dierproeven

Om het lijden van proefdieren zoveel mogelijk te voorkomen, zet de overheid in op het vervangen, verminderen en verfijnen van dierproeven. Dit houdt het volgende in:

  • Dierproeven zoveel mogelijk vervangen door proefdiervrije methoden. Dit kan bijvoorbeeld met computerprogramma’s, gekweekte cellen of weefsels van mensen, of menselijke vrijwilligers.
  • Zo min mogelijk dieren gebruiken voor dierproeven, maar de kwaliteit van het onderzoek of onderwijs hoog houden. Bijvoorbeeld door proefdieren te gebruiken die ergens anders over zijn gebleven. Of door eerst een kleine test te doen om te weten of het grotere onderzoek wel zin heeft. 
  • Tijdens de dierproeven het leed van de proefdieren zoveel mogelijk beperken. Dit kan door goede huisvesting, voeding en behandeling. En soms door goede pijnbestrijding.

Voorwaarden uitvoering dierproef

Alleen speciaal opgeleide medewerkers mogen dierproeven uitvoeren. Daarnaast moet elke organisatie die dierproeven doet, of proefdieren fokt of levert, een Instantie voor Dierenwelzijn (IvD) hebben. Er zijn enkele uitzonderingen, bijvoorbeeld voor kleinschalige fokkers van proefdieren. De IvD zorgt ervoor dat de dierproeven volgens de regels verlopen. En let op het welzijn van de proefdieren.

Wet- en regelgeving dierproeven

Er is een Europese richtlijn voor dierproeven. Daarin staan regels om proefdieren in Europa te beschermen. Nederland moet zich daaraan houden. De Nederlandse wetten en regels zijn hierop gebaseerd. Dit zijn: