Toezicht en handhaving op dierproeven

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) controleert of proeven op dieren volgens de regels gaan. Ook controleert de NVWA of de instanties de juiste vergunning hebben om dierproeven uit te voeren.

Controle NVWA

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) controleert tijdens dierproeven of instellingen en medewerkers de regels naleven. Ook kijkt de NVWA of:

  • de vergunningen voor dierproeven aanwezig zijn;
  • de huisvesting van de dieren voldoet aan de regels van de Wet op de dierproeven (Wod). De wet schrijft bijvoorbeeld voor dat de dieren kunnen schuilen, nesten en spelen in hun kooi;
  • de dieren een zorgvuldige behandeling krijgen;
  • de onderzoekers en dierenverzorgers de juiste opleiding hiervoor hebben.

Gevolgen overtreding regels bij dierproeven

Houden instelling zich niet aan de regels van de Wod? Bijvoorbeeld omdat zij de dieren niet goed behandelen of verzorgen. Dan geeft de NVWA na de inspectie een waarschuwing.

Op een later moment controleren inspecteurs of de problemen zijn opgelost. Bij een 2e constatering kan de NVWA besluiten tot een proces-verbaal of de instellingsvergunning intrekken.

Voorlichting over dierproeven

Ieder jaar brengt de NVWA het jaarverslag 'Zo doende' uit. In dit rapport staat informatie over dierproeven en proefdieren in Nederland.