Toezicht en handhaving op dierproeven

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) controleert hoeveel dierproeven er plaatsvinden en of ze volgens de regels gaan. Ook controleert de NVWA of de instanties de juiste vergunning hebben om dierproeven uit te voeren.

Controle NVWA

De NVWA controleert of instellingen en medewerkers de regels naleven. Ook kijkt de NVWA of:

  • de vergunningen voor dierproeven aanwezig zijn;
  • de huisvesting van de dieren voldoet aan de regels van de Wet op de dierproeven (Wod). 
  • de dieren een zorgvuldige behandeling krijgen;
  • de onderzoekers en dierenverzorgers de juiste opleiding hiervoor hebben.

Gevolgen overtreding regels bij dierproeven

Houden instelling zich niet aan de regels van de Wod? Bijvoorbeeld omdat zij de dieren niet goed behandelen of verzorgen? Dan geeft de NVWA na de inspectie een waarschuwing. Later controleren inspecteurs of de problemen zijn opgelost. Bij een 2e constatering van overtredingen kan de NVWA een proces-verbaal uitschrijven of de instellingsvergunning intrekken.

Jaarcijfers over dierproeven

Ieder jaar brengt de NVWA het jaarverslag 'Zo doende' uit. In dit rapport staat informatie over dierproeven en proefdieren in Nederland. Bijvoorbeeld de aantallen uitgevoerde dierproeven, het aantal gebruikte proefdieren van de verschillende diersoorten en het doel van de proeven.

Ondanks de investeringen in proefdiervrije methoden daalt het aantal dierproeven nog niet. Pas als de nieuwe proefdiervrije methoden breed geaccepteerd zijn, zal het aantal dierproeven waarschijnlijk dalen.