Beslisnota bij Kamerbrief bij departementaal informatieplan OCW 2023-2028

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief bij departementaal informatieplan OCW 2023-2028