Afschriftbrief Kabinetsappreciatie

Minister Kuipers (VWS) informeert de Tweede Kamer over een voorstel voor een Raadsaanbeveling van de Europese Commissie (Commissie) over de overdracht van het Digitaal Corona Certificaat (DCC) aan de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). De Commissie doet ook een aanbeveling dat EU-lidstaten deel kunnen gaan nemen in het netwerk voor digitale gezondheidscertificering, dat op dit moment door de WHO wordt ontwikkeld. De minister stuurt de Tweede Kamer een appreciatie op dit voorstel.

Afschriftbrief Kabinetsappreciatie