Kamerbrief bij departementaal informatieplan OCW

Minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs), minister Dijkgraaf en staatssecretaris Uslu (beiden OCW) sturen de Tweede Kamer het meerjarig departementaal informatieplan van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Het plan richt zich op digitalisering. Zij geven een toelichting. Bij de Kamerbrief zit een beslisnota.

Kamerbrief bij departementaal informatieplan OCW (PDF | 2 pagina's | 190 kB)