Kamerbrief bij aanbieding Informatieplan IenW 2022 - 2026

Minister Harbers en staatssecretaris Heijnen (beiden IenW) sturen de Tweede Kamer het meerjarige Informatieplan 2022 - 2026 voor het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). Hiermee geeft IenW inzicht in de prioriteiten binnen het ministerie op het gebied van informatievoorziening en ICT. Zij geven een toelichting bij het plan. Bij de Kamerbrief zit een beslisnota.

Kamerbrief bij aanbieding Informatieplan IenW 2022 - 2026 (PDF | 1 pagina | 213 kB)