Departementaal Informatieplan OCW 2023-2028

Departementaal informatieplan van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). De Rijksbrede doelstelling is om de Tweede Kamer beter te informeren over de belangrijkste ontwikkelingen en plannen op de gebieden ICT en digitalisering.

Departementaal Informatieplan OCW 2023-2028