Besluit EZK Woo-verzoek onderzoeken Algemene Rekenkamer naar algoritmes

Besluit van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) op een verzoek om informatie over onderzoeken van de Algemene Rekenkamer naar algoritmes. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo). Let op: dit bestand is 554 MB groot.

Besluit EZK Woo-verzoek onderzoeken Algemene Rekenkamer naar algoritmes