Met welke inlogmiddelen kan ik online zaken regelen met de overheid?

Als burger gebruikt u DigiD om zaken te regelen met de overheid. Bedrijven kunnen zich identificeren met eHerkenning. Burgers en bedrijven kunnen vanuit het buitenland ook inloggen met Europees goedgekeurde inlogmiddelen (eIDAS).

DigiD

Steeds meer zaken kunt u online met de overheid regelen met uw DigiD. Met een eigen DigiD kunt u online gebruik maken van diensten van gemeenten, provincies, waterschappen, ministeries en uitvoeringsorganisaties als de Sociale Verzekeringsbank. Ook academische ziekenhuizen, zorgverzekeraars, academische universiteiten en pensioenfondsen bieden soms DigiD aan als inlogmiddel.

U kunt uw DigiD aanvragen via de website van DigiD. U kunt ook een DigiD aanvragen als u in het buitenland woont en de Nederlandse nationaliteit bezit. Dit doet u dan via een DigiD balie.

eHerkenning

eHerkenning is een inlogmiddel voor bedrijven die ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel. U kunt eHerkenning zien als een soort DigiD voor bedrijven. Als ondernemer heeft u met uw eHerkenningsmiddel toegang tot de online diensten van meer dan 400 organisaties. Zo regelt u veilig en eenvoudig uw zaken met de overheid. Zo kunt u bijvoorbeeld een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aanvragen via eHerkenning bij Justis 

U kunt uw gegevens voor eHerkenning aanvragen bij door de overheid erkende eHerkenningsleveranciers.

Europees erkende inlogmiddelen (eIDAS)

Burgers en bedrijven uit Europa kunnen steeds vaker gebruik maken van hun eigen nationale inlogmiddel om online zaken te regelen met de Nederlandse overheid. De nationale inlogmiddelen moeten dan wel Europees goedgekeurd zijn.

Op dit moment zijn de online inlogmiddelen uit de volgende landen Europees goedgekeurd:

  • België
  • Duitsland
  • Estland
  • Italië (inlogmiddel SPID is akkoord, maar kan bij Nederlandse organisaties nog niet gebruikt worden)
  • Kroatië
  • Spanje

Later worden meer inlogmiddelen uit Europa goedgekeurd voor gebruik over de grens.

Wanneer wordt DigiD door Europa goedgekeurd?

Op dit moment is DigiD Europees nog niet goedgekeurd. Dit betekent dat u uw DigiD niet kunt gebruiken om in te loggen bij instanties in andere Europese landen. De staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vindt het belangrijk dat ook Nederlandse burgers en bedrijven profiteren van de Europese regels. In de tweede helft van 2019 wordt daarom een proces gestart om ook Europese goedkeuring voor DigiD te krijgen.

Voor eHerkenning is het proces om Europese goedkeuring te krijgen inmiddels opgestart.