Met welke inlogmiddelen kan ik online zaken regelen met de overheid?

Als burger gebruikt u DigiD om zaken te regelen met de overheid. Bedrijven regelen zaken met eHerkenning. Burgers en bedrijven kunnen vanuit het buitenland ook inloggen met Europees goedgekeurde inlogmiddelen (eIDAS).

Online zaken regelen met de overheid via DigiD

U kunt steeds meer zaken online met de overheid regelen met uw DigiD.

  • gemeenten;
  • provincies;
  • waterschappen;
  • ministeries;
  • uitvoeringsorganisaties, bijvoorbeeld de Belastingdienst.

Ook zorginstellingen, zorgverzekeraars, onderwijsinstellingen en pensioenfondsen bieden soms DigiD aan als inlogmiddel.

U kunt uw DigiD aanvragen via de website van DigiD

U kunt ook een DigiD aanvragen als u in het buitenland woont en de Nederlandse nationaliteit bezit of de nationaliteit van een ander land in de Europese Economische Ruimte (EER). U vult dan een aanvraagformulier in op de website van DigiD en haalt vervolgens de activeringscode op bij een DigiD balie.

eHerkenning

Met eHerkenning kunt u als bedrijf of organisatie online zakendoen met (overheids)dienstverleners, in Nederland en in de rest van Europa. Met eHerkenning kunt u bijvoorbeeld bij de Belastingdienst een aangifte doen. 

Heeft u of één van uw medewerkers eHerkenning nodig? Dan kunt u uw persoonsgebonden eHerkenningsmiddel aanvragen bij door de overheid erkende eHerkenningsleveranciers. Alleen zij mogen eHerkenning leveren.

Meer informatie over het aanvragen of inloggen met eHerkenning staat op de website eHerkenning.nl.

Europees inloggen (eIDAS)

Burgers en bedrijven in de Europese Economische Ruimte (EER) kunnen steeds vaker gebruik maken van hun eigen nationale inlogmiddel om online zaken te regelen met de Nederlandse overheid. De nationale inlogmiddelen moeten dan wel Europees goedgekeurd zijn.