Wat is een elektronische of digitale handtekening?

Een elektronische handtekening of digitale handtekening is een elektronische variant van een handgeschreven handtekening. Een elektronische handtekening bestaat uit elektronische gegevens die zijn vastgehecht aan een digitaal document. Er is een verschil tussen een gewone elektronische handtekening en een gekwalificeerde elektronische handtekening.

Gewone elektronische handtekening

Een gewone elektronische handtekening is een handtekening die gekoppeld is aan andere elektronische gegevens, bijvoorbeeld een document of een e-mail. De gewone elektronische handtekening wordt gebruikt om de identiteit van de ondertekenaar vast te stellen. Een gewone elektronische handtekening is bijvoorbeeld een gescande gewone handtekening.

Gekwalificeerde elektronische handtekening

Een gekwalificeerde elektronische handtekening is een handtekening met een gekwalificeerd certificaat. Zo'n certificaat is een digitaal bestand dat aan het oorspronkelijke document is toegevoegd. Er zijn speciale instanties die certificaten uitgeven, de zogeheten certificatiedienstverleners. De Nederlandse overheid maakt gebruik van een certificaat dat wordt uitgegeven door Public Key Infrastructure (PKI)-overheid.  Agentschap Telecom controleert de certificatiedienstverleners. Deze handtekeningen zijn altijd rechtsgeldig.

Een gekwalificeerde elektronische handtekening is juridisch gelijk aan een gewone handtekening.

Document met elektronische handtekening openen

Ontvangt u een elektronisch ondertekend document? Dan moet u de juiste software hebben om het document te lezen en om het certificaat te bekijken. Bijvoorbeeld Acrobat Reader.

Bij het openen van het elektronisch document voert de software de nodige controles op de ondertekening uit. Als alles in orde is, ziet u dat op het scherm. Als er een waarschuwing op uw scherm staat, mag u die ondertekening niet zomaar vertrouwen. U moet dan nagaan wat er aan de hand is. Let er op dat het certificaat geldig is, niet is ingetrokken en dat de uitgever vertrouwd is.