Wat is een elektronische of digitale handtekening?

Een elektronische handtekening of digitale handtekening is een elektronische variant van een handgeschreven handtekening. Een elektronische handtekening bestaat uit elektronische gegevens die zijn vastgehecht aan een digitaal document. Er is een verschil tussen een gewone elektronische handtekening en een gekwalificeerde elektronische handtekening.

Gewone elektronische handtekening

Een gewone elektronische handtekening is zichtbaar op een  elektronisch document of een e-mail. Een voorbeeld hiervan is een ingescande handtekening  op papier.

Gekwalificeerde elektronische handtekening

Een meer geavanceerde variant is de  gekwalificeerde elektronische handtekening. Dit is een elektronische handtekening met  een gekwalificeerd certificaat. Zo'n certificaat hoort bij een digitale code die afzenders aan hun bericht toevoegen.

Er zijn speciale organisaties die certificaten uitgeven, de zogeheten certificatiedienstverleners. Public Key Infrastructure (PKI)-overheid geeft het certificaat uit dat de Nederlandse overheid gebruikt.  Agentschap Telecom controleert de certificatiedienstverleners. Deze handtekeningen zijn altijd rechtsgeldig.

Een gekwalificeerde elektronische handtekening is juridisch gelijk aan een gewone handtekening.

Document met elektronische handtekening openen

Ontvangt u een elektronisch ondertekend document? Dan moet u de een programma hebben dat het document kan lezen en het certificaat kan bekijken.  Bijvoorbeeld Acrobat Reader.

Bij het openen van het elektronisch document doet het programma de nodige controles op de handtekening. Als alles in orde is, ziet u dat op uw scherm. Als er een waarschuwing op uw scherm staat, mag u die handtekening niet zomaar vertrouwen. U moet dan uitzoeken wat er aan de hand is. Let er op dat het certificaat geldig is. Dat de uitgever het certificaat niet heeft ingetrokken en dat de uitgever vertrouwd is.