Draagmoederschap: wat mag en wat mag niet?

In Nederland is draagmoederschap onder omstandigheden mogelijk. In het Wetboek van Strafrecht staat wat verboden is.

Draagmoederschap is toegestaan

In Nederland is draagmoederschap mogelijk. Wensouders kunnen een draagmoeder binnen de eigen kring zoeken. Wensouders mogen de (on)kosten voor de draagmoeder vergoeden. Ook kunnen wensouders naar het buitenland gaan voor draagmoederschap.

Verboden bij draagmoederschap

In Nederland is het momenteel verboden om:

  • als draagmoeder jezelf publiekelijk aan te bieden;
  • als wensouder in het openbaar aan te geven dat je op zoek bent naar een draagmoeder. Bijvoorbeeld via sociale media;
  • uit winstoogmerk draagmoederschap te bevorderen;
  • reclame te maken via een website om vraag en aanbod rond draagmoederschap te stimuleren.

Het verbod staat in het Wetboek van Strafrecht (artikel 151b en artikel 151c).