Gebruik drones door de overheid

Het ministerie van Defensie gebruikt drones tijdens missies in het buitenland. In Nederland doet Defensie dit alleen op verzoek. Bijvoorbeeld tijdens een grote brand. De politie, brandweer en de overheid bekijken samen hoe zij drones veilig kunnen inzetten bij calamiteiten. 

Waarom gebruiken politie, defensie en brandweer drones?

Drones kunnen politie, defensie en hulpdiensten helpen om:

  • snel en veilig informatie te krijgen over een brand;
  • de plaats waar een ongeval is gebeurd vast te leggen;
  • te zoeken naar vermiste personen;
  • grote evenementen in de gaten te houden;
  • calamiteiten, zoals een dijkdoorbraak, te voorkomen.

Defensie zet drones in tijdens missies in het buitenland. In Nederland gebeurt dit alleen op verzoek van civiele autoriteiten. Denk aan een hoofdofficier van justitie of burgemeesters. Zij hebben soms een drone nodig voor opsporing. Of tijdens crises, zoals een grote brand.

Politie en brandweer moeten zich houden aan de regels voor zakelijk gebruik van een drone. Soms is het nodig om wel boven mensen, gebouwen of wegen te vliegen. De hulpdiensten kunnen dan een ontheffing krijgen om toch een drone te gebruiken.