Mag ik als particulier vliegen met een drone?

U mag als particulier vliegen met een drone, als u zich aan de regels houdt. U moet uw drone bijvoorbeeld altijd kunnen zien. Ook mag u niet boven aaneengesloten bebouwing vliegen.

Waar mag ik vliegen?

In verband met de veiligheid mag u niet overal vliegen met uw drone. Zo mag u niet in de buurt van een vliegveld vliegen. U mag ook niet hoger vliegen dan 120 meter boven grond of water. Op de kaart staat aangegeven welke gebieden voor drones verboden zijn.

Naast de regels voor de plaats waar u vliegt, gelden er ook regels voor de omstandigheden waarin u vliegt. U mag bijvoorbeeld niet in het donker vliegen. Ook moet u de drone altijd kunnen zien.

Eisen gewicht drone

Een drone waar u recreatief mee vliegt mag niet zwaarder zijn dan 25 kilo. Dit is inclusief lading. 

Overzicht regels recreatief gebruik van drones

Een overzicht van alle regels voor hobby drone-piloten staat in de regeling modelvliegen

Straffen bij onrechtmatig gebruik drone

Houdt u zich niet aan de regels? Dan kunt u een boete krijgen. Dit kan bijvoorbeeld een geldboete zijn (max € 7.800). Het is ook mogelijk dat uw drone in beslag wordt genomen. Mensen die vaker de fout in gaan, kunnen een gevangenisstraf krijgen. 

Filmen en foto’s maken met een drone

Indien u foto’s en video-opnames maken met uw drone moet u zich houden aan de privacywetgeving. Meer over dit onderwerp leest u in de Handleiding drones en privacy.

Verzekering voor schade drone

Veroorzaakt u schade met uw drone? Dan kan het slachtoffer u aansprakelijk stellen voor de schade of verwondingen. Daarom is het belangrijk dat u checkt of uw WA-verzekering eventuele schade die uw drone veroorzaakt dekt. Niet iedere WA-verzekering doet dit. De schade kan soms zeer hoog (tot duizenden euro’s) oplopen.

Beroepsmatig gebruik drones

Als u de drone gebruikt om geld te verdienen, gelden andere regels.