Waar mag ik vliegen met een drone?

U mag vliegen in het vrije deel van het luchtruim. Dit is het gedeelte van het luchtruim dat de luchtverkeersleiding niet controleert. Er zijn tijdelijke en permanente vliegverboden in delen van het luchtruim. U mag niet vliegen rondom vliegvelden, boven mensenmassa’s en boven industrie- en havengebieden. Voor vluchten boven beschermde natuurgebieden is een vergunning nodig.

Drone kaart Nederland

Er is een kaart waarop te zien is welke gebieden voor drones verboden of beperkt toegankelijk zijn. Wilt u met uw drone vliegen in een gebied waar vliegtuigen laag vliegen? Dat mag alleen als er iemand met u meekijkt. Die persoon kan u waarschuwen voor aankomende vliegtuigen. U moet altijd voorrang geven aan vliegtuigen of andere luchtvaartuigen.

Drones alleen toegestaan in vrije deel luchtruim

Zolang u geen ontheffing heeft mag u alleen vliegen in het vrije deel van het luchtruim. Het maakt hierbij niet uit of u privé met een drone vliegt of de drone gebruikt om geld te verdienen (zakelijk gebruik). Naast de regels voor de plaats waar u vliegt, gelden altijd algemene regels voor het vliegen met drones.

Vliegverbod drones

Soms geldt een tijdelijk of permanent vliegverbod in een deel van het luchtruim. Dit geldt bijvoorbeeld boven het Koninklijk Paleis, of boven een groot evenement als Sail.

Vergunning voor vluchten drones boven Natura 2000 gebieden

Voor vluchten boven Natura 2000 gebieden (beschermde natuurgebieden) heeft u in beginsel een vergunning nodig. U kunt deze aanvragen bij de provincie.