Regels voor zakelijk gebruik drone

Als u uw drone gebruikt om geld te verdienen, gelden de regels voor zakelijk (beroepsmatig) gebruik. Met deze regels wil de overheid ervoor zorgen dat de vluchten zo veilig mogelijk verlopen. De regels houden in dat u 1 of meer vergunningen moet aanvragen. 

Zakelijk gebruik of privé gebruik

Voor zakelijke gebruikers gelden andere regels dan voor mensen die voor de hobby vliegen met een drone.

Er is sprake van zakelijk gebruik, als u met de drone geld wilt verdienen. Enkele voorbeelden:

  • videoproductiebedrijven die luchtopnames maken;
  • een promotiefilmpje voor uw bedrijf (laten) maken;
  • een drone gebruiken voor uw bedrijfsvoering.

Dit laatste geldt bijvoorbeeld voor inspectiebedrijven die moeilijk bereikbare plekken willen bekijken.

Vergunning aanvragen voor zakelijk gebruik

Als u de drone zakelijk gebruikt, moet u een vergunning aanvragen: de RPAS Operator Certificate (ROC)-vergunning bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Vliegt u zelf met de drone? Dan heeft u ook een vliegbrevet nodig. Wat u precies nodig heeft, staat op de website van de ILT.

De regels voor zakelijk gebruik moeten ervoor zorgen dat het risico op ongelukken wordt geminimaliseerd. Zowel in de lucht als op de grond.

Regels voor drones duidelijker en eenvoudiger

Sinds 1 juli 2015 gelden er nieuwe regels. Eerder moest u voor elke dronevlucht een ontheffing aanvragen. Die ontheffingen zijn vervangen door een vliegbrevet (voor de piloot) en een vergunning (voor het bedrijf). Hierdoor kunt u nu structureel vliegen met drones. Zo wil de overheid de regels voor zakelijke drones eenvoudiger en duidelijker maken. Sinds 1 juli 2016 is het mogelijk een lichte vergunning aan te vragen, als u met een drone onder de 4 kg vliegt.

Algemene regels drone gelden ook voor beroepsmatig vliegen

Als u een ROC-vergunning of een ROC Light-vergunning heeft, mag u beroepsmatig vliegen met uw drones. Wel gelden dan nog steeds de algemene veiligheidsregels voor drones. Een overzicht van alle regels staat in de Regeling op afstand bestuurde luchtvaartuigen.

Straffen bij onrechtmatig gebruik drone

Houdt u zich niet aan de regels? Dan kunt u een boete krijgen. Dit kan bijvoorbeeld een geldboete zijn. De politie kan uw drone ook in beslag nemen. Mensen die vaker de fout in gaan, kunnen een gevangenisstraf krijgen.