Regels voor zakelijk gebruik drone

Voor mensen die de drone gebruiken om geld te verdienen of inzetten voor hun bedrijfsvoering (zakelijk gebruikers) gelden andere regels dan voor hobby-vliegers. Dan gelden de regels voor zakelijk (beroepsmatig) gebruik. Een zakelijk gebruiker moet bijvoorbeeld een vergunning hebben. Met deze regels wil de overheid ervoor zorgen dat de vluchten zo veilig mogelijk verlopen.

Zakelijk gebruik drone

Voor zakelijke gebruikers gelden andere regels dan voor mensen die voor de hobby vliegen met een drone. De regels voor zakelijk gebruik moeten het risico op ongelukken minimaliseren. Zowel in de lucht als op de grond.

Er is sprake van zakelijk gebruik, als u met de drone geld wilt verdienen. Enkele voorbeelden:

  • videoproductiebedrijven die luchtopnames maken;
  • een promotiefilmpje voor uw bedrijf (laten) maken;
  • een drone gebruiken voor uw bedrijfsvoering. Bijvoorbeeld inspectiebedrijven die moeilijk bereikbare plekken willen bekijken.

Vergunning aanvragen voor zakelijk gebruik drone

Als u een drone zakelijk gebruikt, moet u een ROC-vergunning hebben. Deze vergunning kunt u aanvragen bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Er zijn 2 soorten ROC's; de ROC en de ROC-light.

Vliegt u zelf met de drone? Dan heeft u ook een vliegbrevet nodig.

Straffen bij onrechtmatig gebruik drone

Houdt u zich niet aan de regels? Dan kunt u een boete krijgen. Dit kan bijvoorbeeld een geldboete zijn. De politie kan uw drone ook in beslag nemen. Mensen die vaker de fout in gaan, kunnen een gevangenisstraf krijgen.