Agrarisch ondernemers beter bestand tegen extreme weersomstandigheden

Boeren hebben steeds vaker te maken met de gevolgen van veranderende weersomstandigheden in de teelt van gewassen. Om zich hier beter tegen te kunnen beschermen publiceert minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit vandaag een wijziging van de subsidieregeling voor de Brede weersverzekering in de Staatscourant. Vanaf 1 januari 2020 kunnen boeren eerder een schadeuitkering ontvangen bij oogstschade door slecht weer.

Minister Schouten: “De droogte van de afgelopen zomers heeft ons allemaal geraakt. Ik wil ervoor zorgen dat boeren zich beter kunnen beschermen tegen financiële verliezen bij een slechte oogst door extreem weer. Daarom zorgen we ervoor dat boeren met een Brede weersverzekering eerder aanspraak kunnen maken op een schadevergoeding. Ook maken we de verzekering aanzienlijk goedkoper, zodat de keuze voor een Brede weersverzekering makkelijker wordt.”

De schade die agrarisch ondernemers oplopen, door factoren waar zij zelf geen invloed op hebben, is ingrijpend. Boeren en tuinders krijgen bij extreem weer te maken met inkomstenverlies door mislukte oogsten. De Brede weersverzekering is een belangrijk instrument waarmee akkerbouwers en tuinbouwondernemers hun financiële risico’s kunnen afdekken in geval van extreem weer.

Het ministerie van Financiën heeft in het wetsvoorstel Belastingplan 2020 het voorstel opgenomen om premies voor de Brede weersverzekering vanaf het komende verzekeringsjaar vrij te stellen van assurantiebelasting (21%). Hierdoor betaalt de boer straks naar verwachting een (aanzienlijk) lager bedrag voor de verzekering van zijn gewassen. Wageningen Economic Research verwacht dat hierdoor een groter aantal ondernemers een brede weersverzekering zal afsluiten.

Daarnaast maakt minister Schouten mogelijk dat boeren eerder een schadeuitkering kunnen ontvangen voor een slechte oogst door weersomstandigheden. Wanneer een boer een financiële schade van meer dan 20% van de normale opbrengst lijdt door toedoen van het weer, mag de verzekeraar al de schadevergoeding gaan uitkeren. Tot dit jaar mocht de gesubsidieerde Brede weersverzekering pas uitkeren als de schade meer dan 30% was.

Ondernemers kunnen via de Gecombineerde Opgave van 1 maart tot en met 15 mei 2020 subsidie aanvragen voor de percelen die ze in 2020 zullen verzekeren.

Meer weten? Informatie over de Brede weersverzekering en de voorwaarden is te vinden op de website van RVO.nl en de website van het Belastingplan 2020.