Beslisnota bij Kamerbrief over beleidsagenda normeren en stimuleren circulair bouwen

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over beleidsagenda normeren en stimuleren circulair bouwen (PDF | 3 pagina's | 113 kB)