Beslisnota bij Kamerbrief over normering circulair bouwen en standaardisatie uitvraag duurzame woningbouw

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over normering circulair bouwen en standaardisatie uitvraag duurzame woningbouw