Beslisnota bij Kamervragen over verduurzaming koopwoningen komt bij gedeeld huizenbezit slecht van de grond

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamervragen over verduurzaming koopwoningen komt bij gedeeld huizenbezit slecht van de grond