Maak ruimte voor klimaat! beleidsnotitie

Maak ruimte voor klimaat! beleidsnotitie (PDF | 26 pagina's | 1,8 MB)

De beleidsnotitie fungeert als achtergronddocument van de interbestuurlijke notitie 'Maak ruimte voor klimaat!'. Hierin worden de hoofdlijnen beschreven van een nationale strategie voor aanpassing aan de gevolgen van klimaatverandering.

De publicatie bevat de volgende onderwerpen:

  • het klimaat verandert;
  • een ruimtelijke opgave;
  • een maatschappelijke en bestuurlijke opgave;
  • een intersectorale en integrale aanpak;
  • aanzet voor een agenda.

Datum van uitgave: november 2007 / bestelcode 7503