Kennisagenda toekomstige koudevraag woningen

TNO en Deltares hebben op verzoek van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties geïnventariseerd welke kennis ontbreekt en welke acties nodig zijn om te voorzien in de behoefte om woningen te koelen. De resultaten zijn gepubliceerd in het rapport Kennisagenda toekomstige koudevraag woningen. 

20% van de huishoudens heeft een airco en het gebruik daarvan zal door klimaatverandering zal toenemen.