Evaluatie Programma Aardgasvrije Wijken

In 2022 is het Programma Aardgasvrije Wijken geëvalueerd. De evaluatie, uitgevoerd door KWINK Groep en Rebel, maakt onderscheid tussen het programma overkoepelend en de 3 sporen van het programma: de proeftuinen, het Kennis- en Leerprogramma (KLP) en het beleidsspoor. De evaluatie bevindt dat het programma de beoogde effecten behaalt, daarmee doeltreffend is en dat dit op een doelmatige manier gebeurt.