Besluit op Wob-/Woo-verzoek over verstrekte subsidies aan Stichting Trivire

Besluit op een verzoek om informatie over subsidies die zijn verstrekt in 2019 en 2020 aan de stichting Trivire te Dordrecht. De subsidies zijn verstrekt in het kader van de energietransitie bij ERA-flats, liggend aan het Gerbrandyplein en P.J. Oudplein te Dordrecht. Het verzoek om informatie is ingediend op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo). Op basis van de Woo is dit besluit genomen.

Besluit (PDF | 8 pagina's | 12,1 MB)

Openbaargemaakte informatie (PDF | 39 pagina's | 7,4 MB)