Beslisnota bij Kamerbrief over Joint Letter of Intent Maatwerk Nobian

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over Joint Letter of Intent Maatwerk Nobian