Maatwerkaanpak verduurzaming industrie: 8 getekende intentieverklaringen goed voor circa 10 megaton CO2-reductie

De Nederlandse industrie boekt aanzienlijke vooruitgang in het behalen van haar klimaatdoelen voor 2030. Inmiddels zijn er 8 intentieverklaringen getekend met AnQore, Dow Benelux, Nobian, OCI, Shell, Tata Steel Nederland, Yara Sluiskil en Zeeland Refinery waarin ambities zijn vastgelegd om sneller minder CO2 uit te stoten. Met de ambities in deze verklaringen kan de CO₂-uitstoot tegen 2030 met maar liefst 10 megaton worden verminderd. Dit komt overeen met circa 62% van de totale reductie die nodig is van de grootste uitstoters. Dat schrijft minister Adriaansens in haar voortgangsbrief over de maatwerkafspraken verduurzaming industrie.

“Daar blijft het niet bij”, aldus minister Adriaansens van Economische Zaken en Klimaat. “Met de industrie zijn we op koers naar een groenere en schonere toekomst, want dat is wat we willen en moeten doen. Met de unieke maatwerkaanpak gaan we náást bedrijven staan, in plaats van alleen regels te stellen. En dat is succesvol. We hebben tot nu toe acht intentieverklaringen getekend en als alle plannen worden uitgevoerd kunnen we al 10 megaton minder CO2 uitstoten. Dat is een enorme prestatie, en met de verklaringen die ik nog verwacht te tekenen dit jaar komen we al tot 14,5 megaton. Dat is niet alleen belangrijk voor onze klimaatdoelen, het zorgt er ook voor onze vitale industrie in Nederland te behouden.”

14,5 megaton reductie in zicht

De totale CO₂-reductie van 14,5 megaton voor 2030 die nu in zicht is komt neer op ruim 90% van de doelstellingen voor de grootste industriële uitstoters. Als alle maatwerkbedrijven meedoen, worden de doelstellingen behaald. Deze resultaten laten zien dat de inzet van zowel bedrijven als de overheid om de industrie te verduurzamen hoog is. Het is belangrijk om snelheid te houden en de plannen concreet te maken om de 2030 doelstellingen daadwerkelijk te halen. Om die grote verandering te halen zijn investeringen door bedrijven en de overheid nodig. Bedrijven en overheden moeten tijdig beslissingen kunnen nemen om de projecten op tijd te kunnen uitvoeren.

Minister Adriaansens vervolgt: “En daarom kunnen we nu niet stilzitten maar moeten we door met deze aanpak, ook nu het kabinet demissionair is. Zo blijven we in nieuwe technologieën investeren die bedrijven in staat stellen om op duurzame en schone wijze te produceren.”

Maatwerkaanpak verduurzaming industrie

Met de maatwerkaanpak worden de grootste industriële uitstoters in Nederland uitgedaagd plannen te maken om sneller fors minder CO2 uit te stoten en daarnaast bij te dragen aan een gezonde en veilige leefomgeving, waarbij in het bijzonder aandacht is voor stikstofreductie. Vervolgens moeten deze plannen concreet en gedetailleerd uitgewerkt worden om zo tot maatwerkafspraken te komen. In totaal zijn er nu acht intentieverklaringen getekend. Ook met de betrokken industriële bedrijven is de overheid in gesprek over de mogelijkheden om met maatwerk sneller te verduurzamen.

Om voortgang in de maatwerkaanpak te houden wil het kabinet zo snel mogelijk duidelijkheid hebben over de ambities van de bedrijven en met de bedrijven die extra kunnen en willen verduurzamen een intentieverklaring getekend hebben. Om de randvoorwaarden, zoals beschikbare infrastructuur, energieopslag en vergunningen, die nodig zijn te realiseren, is het Nationaal Programma Verduurzaming Industrie (NPVI) opgericht. Dit is een samenwerking tussen de overheid, het bedrijfsleven en netbeheerders, gericht op het versnellen van duurzame productie in Nederland en het verminderen van de impact op het milieu. Het programma houdt regie op uitvoering en pakt knelpunten aan om investeringsbeslissingen voor grootschalige verduurzamingsprojecten te stimuleren, waaronder infrastructuur, groene energie (groene waterstof en elektriciteit), vergunningen en financiële steun.