Kamerbrief over wijzigen gasaansluitplicht nieuwbouw

Minister Kamp (EZ) informeert de Tweede Kamer over zijn voornemen om de plicht om nieuwbouw op aardgas aan te sluiten, te wijzigen.