Grote energieprojecten voor duurzame energie

Nederland gaat stap voor stap over op duurzame energie, bijvoorbeeld uit zon, wind of waterstof. Onder meer bij huizen, voertuigen en in de industrie. Hiervoor zijn uitbreidingen en aanpassingen nodig aan de energie-infrastructuur. De overheid steunt grote energieprojecten, om zo snel resultaat te boeken.

Verduurzaming leidt tot grote energievraag

De overgang naar duurzame energie is een enorme opgave. Vooral omdat het in veel verschillende sectoren moet gebeuren. Woningen moeten bijvoorbeeld van het gas af. Auto’s gaan over van fossiele brandstof op schone, zoals elektriciteit of waterstof. En de industriesector moet verduurzamen. 

Deze omslag leidt tot een enorme vraag naar duurzame energie. De huidige energie-infrastructuur is hier nog niet klaar voor. Er is bijvoorbeeld te weinig ruimte op het elektriciteitsnet. Door grote energieprojecten sneller af te ronden, kan de energie-infrastructuur worden uitgebreid. En blijft er voldoende aanbod om in de energiebehoefte te voorzien. 

Voorbeelden van grote energieprojecten

Grote energieprojecten in Nederland zijn bijvoorbeeld:

 • een landelijk transportnetwerk voor waterstof; 
 • het aan land brengen van energie vanuit windparken op zee; 
 • projecten die meer ruimte creëren op het elektriciteitsnet; 
 • projecten voor de opvang en opslag van CO2.

Bekijk een overzicht van alle grote lopende nationale energieprojecten.

Aanpak verduurzaming grote energieprojecten

De Rijksoverheid wil de verduurzaming van grote energieprojecten zo snel mogelijk realiseren. In het Meerjarenprogramma infrastructuur Energie & Klimaat (MIEK) staan energieprojecten die een belangrijke basis vormen voor de energie-infrastructuur op de lange termijn. De overheid wil samen met betrokken partijen deze belangrijke projecten zo snel mogelijk realiseren. Dat gebeurt door:

 • belangrijke energieprojecten voorrang te geven;
 • eventuele knelpunten te zoeken en op te lossen;
 • kennis met de betrokken partijen te delen;
 • hen te helpen besluiten te nemen over bijvoorbeeld financiering en locatiekeuze.

Coördinatie van grote energieprojecten

Voorheen werden grote energieprojecten van nationaal belang voorbereid via de rijkscoördinatieregeling (RCR). Bijvoorbeeld om vergunningen te regelen. Omdat sinds 1 januari 2024 de Omgevingswet van kracht is, is de RCR vervangen door de projectprocedure. 

Onder de projectprocedure vallen ook energieprojecten die geen onderdeel zijn van het MIEK, maar wel van nationaal belang zijn. Voorbeelden hiervan zijn:

 • mijnbouwwerken voor opslag van grondstoffen;
 • nieuwe hoogspanningsverbindingen met hoge capaciteit;
 • de aanleg of uitbreiding van gasinstallaties met een grote capaciteit.

Belangrijke energieprojecten voor woningbouw en mobiliteit

Ook provincies willen grote energieprojecten sneller verduurzamen. Daarom hebben zij vastgesteld wat de belangrijkste energieprojecten zijn op provinciaal niveau. Dit zijn bijvoorbeeld projecten voor woningbouw en mobiliteit.

Documenten