Samen werken aan grote energieprojecten

Nederland werkt hard aan de energietransitie. Dat betekent dat de manier waarop we energie opwekken, transporteren en opslaan verandert. Hierdoor is energie steeds meer aanwezig het dagelijks leven van Nederlanders. Bij grote energieprojecten werken de Rijksoverheid, regionale overheden en partijen die de projecten bouwen daarom samen. Ook heeft de overheid afspraken gemaakt over het betrekken van omwonenden (burgers en bedrijven) bij energieprojecten.

Door deze samenwerking kunnen grote energieprojecten beter en sneller tot stand komen. Daarbij gaat het vaak ook om duurzame energie. Voorbeelden van grote energieprojecten zijn:

  • zonneparken;
  • windmolenparken;
  • gaswinning;
  • hoogspanningsmasten.

Participatie in hernieuwbare energieprojecten

In het Klimaatakkoord zijn afspraken gemaakt om te zorgen dat omwonenden kunnen meedenken en meedoen met een hernieuwbaar energieproject in hun omgeving, zoals een zonnepark of een windturbine. Wat de mogelijkheden zijn, is per project anders. Initiatiefnemers van een energieproject bieden bijvoorbeeld de mogelijkheid om mede-eigenaar te worden of om mee te praten over hoe het project goed kan passen in de omgeving. In de Gedragscode Wind op land en de Gedragscode Zon op land hebben bedrijven en organisaties die wind- en zonneparken bouwen, afgesproken dat de omgeving zo vroeg mogelijk bij een project wordt betrokken.

Rijksoverheid coördineert energieprojecten van nationaal belang

Grote energieprojecten van nationaal belang maken deel uit van de rijkscoördinatieregeling (RCR). De Minister van Economische Zaken en Klimaat coördineert de besluitvorming voor energieprojecten die onder de RCR vallen. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) verzorgt de uitvoering.

Overzicht grote energieprojecten

Het overzicht van energieprojecten staat op een digitale kaart. Dit overzicht van energieprojecten geeft een beeld van de manier waarop EZK grote energieprojecten coördineert, en welke partijen daarbij betrokken zijn.

Bij deze digitale kaart horen de volgende documenten: