Grote energieprojecten voor duurzame energie

De energie-infrastructuur moet de komende jaren worden vernieuwd, om klaar te zijn voor de groeiende vraag naar bijvoorbeeld elektriciteit, waterstof en circulaire grondstoffen. Door grote energieprojecten van nationaal belang te realiseren, wil de overheid samen met betrokken partijen snel resultaat boeken.  

Aanpak verduurzaming grote energieprojecten

De Rijksoverheid wil de verduurzaming van grote energieprojecten zo snel mogelijk realiseren. In het Meerjarenprogramma infrastructuur Energie & Klimaat (MIEK) staan energieprojecten die een belangrijke basis vormen voor de energie-infrastructuur op de lange termijn. De overheid wil samen met betrokken partijen deze belangrijke projecten zo snel mogelijk realiseren. Dat gebeurt door:

  • eventuele knelpunten te zoeken en op te lossen;
  • kennis met de betrokken partijen te delen;
  • hen te helpen besluiten te nemen over bijvoorbeeld financiering en locatiekeuze.

In het Klimaatakkoord is een totale CO2-reductie van 49 Megaton in 2030 afgesproken.  Als deze projecten op tijd afkomen, zorgen zij gezamenlijk al voor maximaal 38 Megaton CO2-reductie, blijkt uit onderzoek van het Planbureau voor de Leefomgeving

Voorbeelden van grote energieprojecten

Grote energieprojecten binnen het MIEK zijn bijvoorbeeld:

  • een landelijk transportnetwerk voor waterstof; 
  • het aan land brengen van energie vanuit windparken op zee; 
  • projecten die meer ruimte creëren op het elektriciteitsnet; 
  • projecten voor de opvang en opslag van CO2.
Vergroot afbeelding Grote energieprojecten
Grote energieprojecten uit het Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie en Klimaat.

Verduurzaming industrie centraal, helpt ook andere sectoren

Grote energieprojecten komen vooral voor in de industrie. Industriebedrijven zijn vaak grote afnemers van energie. Als die grote bedrijven verduurzamen, heeft dat direct veel resultaat. Bovendien heeft dat ook invloed op andere sectoren. Bijvoorbeeld bedrijven die producten uit de industrie gebruiken. Of omringende huizen die worden verwarmd met restwarmte van de industrie. 

Belangrijke energieprojecten voor woningbouw en mobiliteit

Ook provincies willen grote energieprojecten sneller verduurzamen. Daarom hebben zij vastgesteld wat de belangrijkste energieprojecten zijn op provinciaal niveau. Dit zijn bijvoorbeeld projecten voor woningbouw en mobiliteit.

Coördinatie van grote energieprojecten

Grote energieprojecten van nationaal belang worden voorbereid via de rijkscoördinatieregeling (RCR). Het overzicht van energieprojecten die onder de RCR vallen, laat zien waar de grote energieprojecten zich bevinden. En welke partijen erbij betrokken zijn. 

Onder de RCR vallen ook energieprojecten die geen onderdeel zijn van het MIEK, maar wel van nationaal belang zijn. Voorbeelden hiervan zijn:

  • mijnbouwwerken voor opslag van grondstoffen;
  • nieuwe hoogspanningsverbindingen met hoge capaciteit;
  • de aanleg of uitbreiding van LNG-installaties met een grote capaciteit.