Afspraken in de Green Deal Duurzame zorg

Meer dan 330 partijen hebben de Green Deal Duurzame Zorg 2.0 ondertekend. Zij hebben ieder hun eigen doelen, maar baseren die op de volgende 4 afspraken:

  • CO2-uitstoot terugdringen met 49% in 2030
  • Circulair en maatschappelijk verantwoord inkopen
  • Minder medicijnresten in grondwater, sloten en rivieren
  • Gezonde werk- en leefomgeving voor zorgpersoneel en patiënten

Lees meer over de afspraken over Green Deal op deze website.
Hieronder staan de algemene afspraken en alle pledges met ondertekening: 

Algemene afspraken Green Deal Duurzame Zorg (PDF | 3 pagina's | 640 kB)

Pledges Green Deal Duurzame Zorg met ondertekening oktober 2018 (PDF | 70 pagina's | 375 kB)

Pledges Green Deal Duurzame Zorg met ondertekening mei 2019 (PDF | 54 pagina's | 664 kB)

Pledges Green Deal Duurzame Zorg met ondertekening oktober 2019 (PDF | 22 pagina's | 876 kB)

Pledges Green Deal Duurzame Zorg met ondertekening 2020 (PDF | 65 pagina's | 941 kB)

Pledges Green Deal Duurzame Zorg met ondertekening 2021 (PDF | 79 pagina's | 967 kB)

Pledges Green Deal Duurzame Zorg met ondertekening 2022 (PDF | 45 pagina's | 554 kB)

Elke partij ondertekent zijn eigen belofte

Wanneer partijen de Green Deal ondertekenen bevestigen zij hun bijdrage om de zorg duurzamer te maken. Zij doen dit door hun eigen doelen op te schrijven in een belofte.  Deze beloftes worden pledges genoemd.

De Green Deal Duurzame Zorg ondertekenen

U kunt op elk moment de Green Deal Duurzame Zorg ondertekenen. U stuurt hiervoor een mail naar het programmateam Duurzame Zorg via duurzamezorg@minvws.nl. Dan ontvangt u de formulieren die nodig zijn om aan de ondertekening mee te doen. Een van deze formulieren is de pledge. U vult de pledge aan met uw eigen doelen en ondertekent deze. Ook kunt u een korte video maken over uw beloften. 
Bekijk een voorbeeld van een video: Het IVM ondertekent de Green Deal Duurzame Zorg (Instituut Verantwoord Medicijngebruik).

Als het programmateam de pledge en video heeft ontvangen is uw organisatie partner van de Green Deal. Ieder (half) jaar worden alle nieuwe partners feestelijk welkom geheten. Dit gebeurt tijdens een grote bijeenkomst.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over de ondertekening of de pledges van de Green Deal Duurzame Zorg? Stuur dan een mail met uw vraag naar duurzamezorg@minvws.nl.