Hoe kan ik hulp krijgen als slachtoffer van eergerelateerd geweld?

Voelt u zich bedreigd door uw familie omdat de eer van de familie is geschonden? Bel dan bij dreigend gevaar de politie. Voor (anoniem) advies, informatie of ondersteuning kunt u terecht bij Veilig Thuis.

Politie bellen bij eergerelateerd geweld

Wordt u bedreigd met mishandeling of andere vormen van eergerelateerd geweld en is de situatie spoedeisend? Bel dan het alarmnummer 112. Is er geen spoed, bel dan het algemene telefoonnummer voor de politie: 0900-8844. U kunt bij de politie aangifte doen van geweld of bedreiging

Ook kunt u bij de politie terecht voor advies bij de zogeheten aandachtsfunctionaris eergerelateerd geweld. Dit is een politieagent die ervaring heeft met families die te maken hebben met eer en eergerelateerd geweld. Bij complexe zaken kan deze functionaris een beroep doen op het Landelijk Expertise Centrum Eergerelateerd Geweld.

Advies en hulp bij eergerelateerd geweld

U kunt altijd terecht voor hulp en advies bij Veilig Thuis. Het nummer is 0800-2000. Dit nummer is gratis en 24 uur per dag bereikbaar. U kunt anoniem blijven. Als u de situatie beschrijft, kunnen de hulpverleners u advies geven.

Ervaren hulpverleners geven u daar advies over wat u kunt doen bij eergerelateerd geweld (bij u of iemand in uw omgeving). Iedereen kan voor informatie, hulp en advies terecht bij Veilig Thuis. Heeft u of iemand in uw omgeving te maken met huwelijksdwang of achterlating? Dan kunt u contact opnemen met het Landelijk Knooppunt Huwelijksdwang en Achterlating. 

Opvang slachtoffers eergerelateerd geweld

Voelt u zich niet meer veilig in uw eigen omgeving? Dan kunt u terecht bij een opvangcentrum. Voor adressen van opvangcentra kunt u contact opnemen met Veilig Thuis.