Waar vind ik hulp voor een soepele overgang van mijn patiënten tussen ziekenhuis, tijdelijk verblijf of thuis?

Als zorgprofessional helpt u patiënten om de weg te vinden in de zorg. Maar er is veel veranderd in de zorg. Mogelijk loopt de overdracht van kwetsbare patiënten tussen thuis, ziekenhuisopname of kortdurend verblijf nog niet altijd probleemloos in uw regio. Loopt u in de praktijk tegen problemen aan waar u zelf niet uitkomt? Dan kan het praktijkteam Zorg op de juiste plek van de Rijksoverheid u hierbij helpen.

Contact met praktijkteam Zorg op de juiste plek

Het praktijkteam Zorg op de juiste plek is voor zorgprofessionals op werkdagen te bereiken op (030) 789 78 78. Het e-mailadres is meldpunt@juisteloket.nl.

Advies en bemiddeling

Het team bestaat uit experts van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Zij zijn specialist op het gebied van de overdracht van kwetsbare patiënten en de regels die hierbij gelden. Zij kunnen u vertellen welke (nieuwe) mogelijkheden er zijn. Het praktijkteam regelt zelf geen zorg, maar adviseert en brengt mensen met elkaar in gesprek. Zo nodig komen mensen van het praktijkteam bij u langs.

Loopt de overdracht van kwetsbare patiënten in uw regio juist heel goed? Ook dat kunt u laten weten. Met uw ervaringen kunnen andere regio’s verder geholpen worden.