Wat is het inschrijftarief op de zorgnota van mijn huisarts?

Het inschrijftarief is het bedrag dat de huisarts per kwartaal ontvangt voor alle ingeschreven patiënten. Het maakt hiervoor niet uit of u nu wel of niet bij uw huisarts bent geweest.

Vergoeding huisarts

De huisarts ontvangt het inschrijftarief van de zorgverzekeraar. Het inschrijftarief zorgt ervoor dat u altijd bij uw huisarts terecht kunt als u zorg nodig heeft. Naast het inschrijftarief krijgt de huisarts een vergoeding voor een consult, kleine verrichting of huisbezoek.

Verschillend inschrijftarief op basis van zorgbehoefte

De hoogte van het inschrijftarief verschilt per leeftijdsgroep. Bovendien is er een hoger inschrijftarief voor mensen die in een achterstandswijk wonen. Deze patiënten hebben een andere zorgbehoefte en gebruiken gemiddeld meer zorg. Of een wijk tot een achterstandsgebied hoort, beoordeelt het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (Nivel).

Meer informatie over de inschrijftarieven staat op de website van de Nederlandse Zorgautoriteit.