Hoeveel korting kan ik maximaal krijgen op een collectieve zorgverzekering in 2024?

U kunt sinds 2023 geen korting meer krijgen op een collectieve basiszorgverzekering. Zorgverzekeraars kunnen nog wel zorginhoudelijke afspraken maken voor collectief verzekerden. Ook kortingen op aanvullende verzekeringen blijven mogelijk.