Hoeveel korting kan ik maximaal krijgen op een collectieve zorgverzekering in 2023?

In 2023 kunt u geen korting meer krijgen op een collectieve basiszorgverzekering. Zorgverzekeraars kunnen nog wel zorginhoudelijke afspraken maken voor collectief verzekerden. Ook kortingen op aanvullende verzekeringen blijven mogelijk.