De overheid biedt ondersteuning aan particulieren die hun eigen huis willen bouwen. Dit heet ook wel eigenbouw of zelfbouw. Eigenbouwers kunnen voor hulp en advies terecht bij het InformatieCentrum EigenBouw (ICEB). Gemeenten kunnen bouwkavels verkopen aan eigenbouwers en ze begeleiden bij de bouw. Zij kunnen hiervoor advies krijgen van het Expertteam Eigenbouw.