Kan ik zelf een huis laten bouwen?

U kunt zelf een huis bouwen of laten bouwen (eigenbouw). Dit heet particulier opdrachtgeverschap. De gemeente beslist meestal waar u mag bouwen.

Vormen van particulier opdrachtgeverschap

U kunt als particulier of als collectief opdracht geven. Naast nieuwbouw komen beide vormen van particulier opdrachtgeverschap steeds vaker voor bij de verbouw van bestaand vastgoed. Dat kunnen bestaande ‘klus’- woningen zijn, maar ook scholen, kantoorgebouwen en dergelijke.

Particulier opdrachtgeverschap woning

Als u als burger een grondkavel koopt draagt u de volledige verantwoordelijkheid voor de bouw of verbouw van de woning. Ook is dat zo voor het kopen van een bestaande ‘klus’woning. Dit heet particulier opdrachtgeverschap. U hebt veel zeggenschap bij het bouwen omdat u alleen de beslissingen neemt.

Collectief particulier opdrachtgeverschap

Als u met meer mensen een pand bouwt of verbouwt noemt men dat een Collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO). Binnen een stichting of een vereniging geeft het CPO opdracht voor het totale nieuwbouw- of verbouwproject. U beslist zelf hoe u uw woning indeelt en afwerkt.

Begeleiding bij bouwen eigen woning door gemeente

Sommige gemeenten bieden gratis een ‘koperscoach’aan. De koperscoach is uw centrale contactpersoon binnen de gemeente. Deze helpt u bij het nemen van belangrijke beslissingen waar de gemeente bij betrokken is. De begeleiding vanuit de gemeente kan per gemeente verschillen.