Eigenbouw: de moeite waard

Nu de woningbouw weer aantrekt is het van belang dat gemeenten een goede afweging kunnen maken tussen seriematige projectontwikkeling en  particulier opdrachtgeverschap. Het Expertteam Eigenbouw ondersteunt gemeenten vanuit het ministerie van BZK met inhoudelijke kennis en goede voorbeelden. Hiervoor heeft het Expertteam een vergelijkend onderzoek laten doen door de STEC-groep. De onderzoekers hebben een elftal bouwlocaties onder de loep genomen, waar zowel eigenbouw als seriebouw is gerealiseerd.

Eigenbouw: de moeite waard (PDF | 51 pagina's | 2,0 MB)

Uit de vergelijking blijkt dat de apparaatskosten voor gemeenten bij eigenbouw lager uitvallen en dat de opbrengsten van kavelverkoop sneller binnenkomen dan bij projectontwikkeling. Bovendien kunnen gemeenten, bij residueel rekenen, hogere grondprijzen realiseren bij kaveluitgifte. Wel moet het gemeentelijk apparaat zich –in het begin- organisatorisch heroriënteren op kleinschalige bouw/zelfbouw. Heldere afspraken over de voorwaarden en de kavelprijs bevorderen een efficiënte gronduitgifte en realisatie. Het onderzoek concludeert dat de kosten binnen gemeentelijke organisaties niet hoger zijn, en dat eigenbouw niet complexer hoeft te zijn dan seriebouw.