Hulp voor gemeenten bij eigenbouw

Gemeenten kunnen bouwkavels verkopen aan mensen die een eigen huis willen bouwen (eigenbouw). En ze kunnen begeleiding bieden bij de bouw van het eigen huis. Hierbij kunnen zij hulp en advies krijgen van het Expertteam Eigenbouw.

Expertteam adviseert gemeenten over eigenbouw

Gemeenten die eigenbouw willen stimuleren, kunnen de hulp inroepen van het Expertteam Eigenbouw. Dit team is opgericht door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Gemeenten kunnen het expertteam bijvoorbeeld vragen om hulp of advies bij:

  • opzet van verkavelingen en verkoop van bouwkavels;
  • projectorganisatie;
  • financiering en subsidies;
  • belastingen;
  • een groep mensen die een pand bouwt of laat bouwen (collectief particulier opdrachtgeverschap).