Beslisnota bij Kamerbrief over provinciale woningbouwafspraken 2022-2030

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over provinciale woningbouwafspraken 2022-2030 (PDF | 1 pagina | 63 kB)