Uitvoeringsbesluit WVO 2020

Het besluit bevat nadere regels over de inrichting, examinering en bekostiging van en deelname aan  het voortgezet onderwijs.

Uitvoeringsbesluit  WVO 2020 (PDF | 218 pagina's | 2,6 MB)