Rapport over de controle bijzondere bekostiging eindexamens 2021 in het VAVO en VO

Scholen en instellingen konden een extra vergoeding krijgen voor de extra werklast voortkomend uit de extra (tweede) herkansing waar eindexamenkandidaten in 2021 gebruik van konden maken. De Inspectie van het Onderwijs heeft op verzoek van OCW een controle uitgevoerd op dit onderdeel van de regeling ‘aanvullende en bijzondere bekostiging eindexamens 2021’.