Nieuwe regels schoolexamens

Vanaf 1 augustus 2021 gelden er extra regels voor schoolexamens op scholen. Het doel is dat scholen volgens de regels de schoolexamens organiseren, zodat de kwaliteit van de examens en de waarde van het diploma verzekerd is.

Regels voor organisatie van de schoolexamens

Dit zijn de nieuwe regels vanaf 1 augustus 2021:

Regels examencommissie

  • Scholen moeten een examencommissie hebben. De examencommissie beschermt de kwaliteit van de schoolexaminering. Deze taak was vóór 1 augustus 2021 niet verplicht. Er zijn eisen aan samenstelling en deskundigheid van de examencommissie. De eisen staan in de Q&A onderaan deze pagina.
  • De examencommissie wordt betrokken bij het maken van het examenreglement en programma van toetsing en afsluiting (PTA). Andere wijzigingen in de procedure van het examenreglement en het PTA staan in de Q&A.

Regels PTA

  • Meer eisen aan de inhoud van het PTA. Scholen moeten bijvoorbeeld in het PTA duidelijk maken hoe de (verplichte) schoolexamenstof terugkomt in de toetsen in het PTA. Zo kunnen de Inspectie van het Onderwijs, ouders en leerlingen zien of alles wat moet worden getoetst ook echt wordt getoetst.
  • De school mag het PTA na 1 oktober van het schooljaar niet meer aanpassen. Zo weten examenleerlingen op tijd welke toetsen zij wanneer moeten maken en hoe de resultaten meetellen. In hele bijzondere situaties kan aanpassing toch nodig zijn. In de regelgeving staat wanneer dat mag en hoe dat moet. De regels staan in de Q&A onderaan deze pagina.

Bekendmaken cijfers schoolexamen

  • Scholen moeten voor de start van de centrale examens de cijfers van de toetsen van de schoolexamens bekendmaken aan leerlingen. Daar zijn nu extra eisen voor. Door een overzicht van de schoolexamencijfers aan leerlingen te geven wordt het schoolexamen duidelijk afgesloten voor de centrale examens beginnen.

Duidelijkheid over taken examensecretaris

  • De taken van iedereen bij die betrokken is bij het afnemen van schoolexamens moeten duidelijk zijn. De examensecretaris is belangrijk bij de organisatie van de examens. Daarom staat in de nieuwe regels een bredere taakomschrijving van de examensecretaris.