Nieuwe regels schoolexamens

Vanaf 1 augustus 2021 gelden er nieuwe regels voor schoolexamens op scholen. Het doel is dat scholen op de juiste manier de schoolexamens organiseren, zodat de waarde van het diploma verzekerd is.

Regels voor organisatie van de schoolexamens

Dit zijn de nieuwe regels vanaf 1 augustus 2021:

  • Scholen moeten een examencommissie hebben. Dat is goed voor de kwaliteit en organisatie van de schoolexaminering.
  • De examencommissie en de medezeggenschapsraad moeten nu ook betrokken worden bij het maken van het examenreglement en programma van toetsing en afsluiting (PTA). Andere wijzigingen in de procedure van het examenreglement en het PTA¬†staan in de Q&A.
  • Er worden meer eisen gesteld aan de inhoud van het PTA. Zo moeten scholen bijvoorbeeld in het PTA duidelijk maken wat de samenhang is tussen (verplichte) schoolexamenstof en de toetsen in het PTA. Zo kan iedereen zien of alles wat moet worden getoetst ook echt wordt getoetst.
  • Het PTA mag na 1 oktober van het schooljaar niet worden aangepast, zodat examenleerlingen op tijd weten welke toetsen zij wanneer moeten maken. Onder hele bijzondere omstandigheden kan aanpassing toch nodig zijn. Er wordt duidelijk gemaakt wanneer dat mag en hoe dat moet.
  • Scholen moeten voor de start van de centrale examens de cijfers van de toetsen van de schoolexamens bekendmaken aan leerlingen. Het bekendmaken van deze cijfers moet een duidelijke afsluiting van het schoolexamen zijn. Bijvoorbeeld door een feestelijke uitreiking met de mentor van de examenkandidaten.
  • De taken van iedereen bij die betrokken is bij het afnemen van schoolexamens moeten duidelijk zijn. Daarom staan in de nieuwe regels de taken van de examensecretaris.

Organisatie schoolexamens niet volgens de regels

In 2018 en 2019 bleek dat op 2 verschillende scholen de afnames van de schoolexamens niet volgens de regels gingen. Dit gaat ten koste van leerlingen en de diplomawaarde. De scholen schrokken daarvan en zijn onder leiding van de VO-raad al tot verbeteringen gekomen. De nieuwe regels verplichten scholen tot het verder verbeteren van de organisatie van de schoolexamens.