Wanneer ben ik geslaagd voor het vwo eindexamen?

Je slaagt voor het eindexamen vwo wanneer je gemiddeld een voldoende haalt voor alle vakken van het centraal examen. Ook mag je maximaal één 5 als eindcijfer halen voor één van de kernvakken. Daarnaast mag je voor hooguit 2 vakken een onvoldoende als eindcijfer hebben. En moet je een voldoende of goed hebben voor CKV en lichamelijke opvoeding.

Wanneer geslaagd voor examen vwoDit schema laat zien wanneer je bent geslaagd voor je vwo examen. Er gelden 5 eisen.

Extra examenvak vwo

Je kunt niet zakken op een onvoldoende voor het examen in een extra vak. Maar je moet dan wel zonder dit extra vak voldoen aan de eisen om te slagen.

Combinatiecijfer

Het combinatiecijfer is het gemiddelde cijfer van vakken waarvoor je geen examen doet. Dit zijn:

  • maatschappijleer;
  • algemene natuurwetenschappen;
  • het profielwerkstuk;
  • een aantal keuzevakken. De keuzevakken kunnen per school verschillen.

De keuzevakken die mee kunnen tellen zijn:

  • literatuur;
  • levensbeschouwing/godsdienst.

Jouw school beslist welke keuzevakken meetellen voor het combinatiecijfer.

Voor geen van de vakken van het combinatiecijfer mag je een 3 of lager halen. Het combinatiecijfer zelf moet ook hoger zijn dan een 3.

Cum laude slagen

Je slaagt cum laude als het gemiddelde van je eindcijfers een 8,0 of hoger is. Van de vakken in het vrije deel telt alleen het hoogste cijfer mee voor deze berekening. Daarnaast mag je geen eindcijfer lager dan een 7 hebben voor de vakken die meetellen voor de einduitslag.